Nadefinování šablony

Z WINFIRE wiki
Přejít na: navigace, hledání

K definování šablon je k dispozici editor, který je přístupný z hlavní obrazovky programu ikonou Wz.png

Editor

Editor.png

Vlastní editor používá moderní uživatelské prostředí s pásem karet, které sdružují příkazy podle používaných vlastností.

Editor umožňuje vytvářet šablonu podle potřeby, jako kdybyste psali v textovém editoru. A to včetně definice práce se styly, obrázky, tabulkami, poznámkami pod čarou a vysvětlivkami.

Navíc je potřebné znát způsob, jak nadefinovat dynamické části šablony. Mezi tyto patří sekce a proměnné. Příkazy pro práci s těmito částmi šablony najdete na kartě "Šablona"

Sekce

Sekce jsou části šablony, které se objeví ve výsledné požární zprávě jen za určitých podmínek, nebo jen na přání. Podmínky kdy která sekce bude zobrazena se definují při jejím zadávání. Podrobnější informace pro práci se sekcemi najdete v části věnované sekcím.

Proměnné

A proměnné jsou definice, na místo kterých budou vloženy hodnoty z výpočtu. Podrobnější informace pro práci s proměnnými najdete v části věnované proměnným.Hlavní strana - Aktuality - Historie programu - Nahlášení chyby / požadavku - Jak psát Wiki